Khoa Cận Lâm Sàng

1. Giới thiệu:Khoa hồi sức tích cực được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY, bao gồm các phòng xét nghiệm, phòng siêu âm,...

Khoa Y Học Cổ Truyền

1. Giới Thiệu: Khoa hồi sức tích cực được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY. Khẩu hiệu: "PHỤC HỒI SỨC KHỎE, VUI VẺ TINH THẦN" 2....

Khoa Dược – Vật tư – Trang thiết bị – Chống...

1. Giới thiệu: Khoa dược được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY. Khẩu hiệu: "CẤP THUỐC NHANH CHÓNG - HƯỚNG DẪN TẬN TÌNH" 2. Chức...

Khoa Ngoại Sản

1. Giới thiệu: Khoa ngoại được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY. Khẩu hiệu:  "NHIỆT TÌNH, NIỀM NỞ, CHU ĐÁO" 2. Chức năng nhiệm vụ: - Khám...

Khoa Nội Nhi Nhiễm

1. Giới thiệu: Khoa nội được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY. Khẩu hiệu: "TẤT CẢ VÌ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH" 2. Chức năng nhiệm...

Khoa Khám Bệnh

1. Giới Thiệu :Khoa khám bệnh được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY. Khẩu hiệu: "TIẾP ĐÓN NIỀM NỞ, HƯỚNG DẪN TẬN TÌNH" 2. Chức...

Khoa Hồi Sức Tích Cực

1. Giới Thiệu: Khoa hồi sức tích cực được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY Khẩu hiệu:  "CẤP CỨU KỊP THỜI, AN TOÀN HIỆU QUẢ" 2....