Khoa Cận Lâm Sàng

1. Giới thiệu:Khoa hồi sức tích cực được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY, bao gồm các phòng xét nghiệm, phòng siêu âm,...

Khoa Y Học Cổ Truyền

1. Giới Thiệu: Khoa hồi sức tích cực được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY 2. Chức năng và nhiệm vụ: - khám và điều trị...

Khoa Dược – Vật tư – Trang thiết bị – Chống...

1. Giới thiệu: Khoa dược được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY. 2. Chức năng và nhiệm vụ: tổ chức đầu thầu thuốc, cấp...

Khoa Ngoại Sản

1. Giới thiệu: Khoa ngoại được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY. 2. Chức năng nhiệm vụ: - Khám và điều trị các bệnh ngoại khoa,...

Khoa Nội Nhi Nhiễm

1. Giới thiệu: Khoa nội được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY. 2. Chức năng nhiệm vụ: - Tiếp nhận và điều trị các bệnh...

Khoa Khám Bệnh

1. Giới Thiệu :Khoa khám bệnh được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY. 2. Chức năng và nhiệm vụ: - Tiếp nhận và tư vấn...

Khoa Hồi Sức Tích Cực

1. Giới Thiệu: Khoa hồi sức tích cực được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY 2. Chức năng và nhiệm vụ: - Khoa hồi sức tích...