Khoa Cận Lâm Sàng

1. Giới thiệu:Khoa cận lâm sàng được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY, bao gồm các phòng xét nghiệm, phòng siêu âm, phòng đo...

Khoa Y Học Cổ Truyền

1. Giới Thiệu: Khoa hồi sức tích cực được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY. Khẩu hiệu: "Phục Hồi Sức Khỏe, Vui Vẻ Tinh Thần" 2....

Khoa Dược – Vật tư – Trang thiết bị – Chống...

1. Giới thiệu: Khoa dược được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY. Khẩu hiệu: "Cấp Thuốc Nhanh Chóng - Hướng Dẫn Tận Tình" 2. Chức...

Khoa Ngoại Sản

1. Giới thiệu: Khoa ngoại được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY. Khẩu hiệu:"Nhiệt Tình, Niềm Nở, Chu Đáo" 2. Chức năng nhiệm vụ: - Khám và điều...

Khoa Nội Nhi Nhiễm

1. Giới thiệu: Khoa nội được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY. Khẩu hiệu:"Tất Cả Vì An Toàn Người Bệnh" 2. Chức năng nhiệm vụ: -...

Khoa Khám Bệnh

1. Giới Thiệu :Khoa khám bệnh được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY. Khẩu hiệu: "Tiếp Đón Niềm Nở, Hướng Dẫn Tận Tình" 2. Chức năng...

Khoa Hồi Sức Tích Cực

1. Giới Thiệu: Khoa hồi sức tích cực được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY. Khẩu hiệu: "Cấp Cứu Kịp Thời, An Toàn, Hiệu Quả" 2....