Khoa Cận Lâm Sàng

1. Giới thiệu:Khoa cận lâm sàng được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY, bao gồm các phòng xét nghiệm,...