Khoa Cận Lâm Sàng

1. Giới thiệu:Khoa hồi sức tích cực được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY, bao gồm các phòng...