Khoa Dược – Vật tư – Trang thiết bị – Chống...

1. Giới thiệu: Khoa dược được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY. Khẩu hiệu: "CẤP THUỐC NHANH CHÓNG -...