Khoa Hồi Sức Tích Cực

1. Giới Thiệu: Khoa hồi sức tích cực được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY Khẩu hiệu:  "CẤP CỨU KỊP...