Khoa Hồi Sức Tích Cực

1. Giới Thiệu: Khoa hồi sức tích cực được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY. Khẩu hiệu: "Cấp Cứu Kịp...