Khoa Ngoại Sản

1. Giới thiệu: Khoa ngoại được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY. Khẩu hiệu:  "NHIỆT TÌNH, NIỀM NỞ, CHU ĐÁO" 2....