Khoa Ngoại Sản

1. Giới thiệu: Khoa ngoại được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY. Khẩu hiệu:"Nhiệt Tình, Niềm Nở, Chu Đáo" 2. Chức năng...