Phòng Kế Hoạch Nghiệp Vụ

1.Giới thiệu: Phòng Kế Hoạch Nghiệp Vụ được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY. Khẩu hiệu: "KẾ HOẠCH TỐT...

Phòng Tài Chính Kế Toán

1. Giới thiệu: Phòng Tài chính kế toán được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY. Khẩu hiệu: "TRUNG THỰC,...

Phòng Tổ Chức – Hành Chánh Quản Trị

1. Giới thiệu: Phòng Tổ Chức - Hành Chánh quản trị được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY. Khẩu...