Khoa Dược – Vật tư – Trang thiết bị – Chống Nhiễm Khuẩn

335

1. Giới thiệu: Khoa dược được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY.

Khẩu hiệu: “CẤP THUỐC NHANH CHÓNG – HƯỚNG DẪN TẬN TÌNH”

2. Chức năng và nhiệm vụ: tổ chức đầu thầu thuốc, cấp phát thuốc cho bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế, quản lý trang thiết bị y tế.

3. Nhân sự:Tổng số 16 nhân viên
– Trưởng khoa: DSĐH Lý Thị Kim Thảo.
– Phó khoa: Lê Công Trẫm.
Bao gồm Dược sĩ: 14 (4 DSCĐ, 12 DSTH).