Khoa Hồi Sức Tích Cực

385

1. Giới Thiệu: Khoa hồi sức tích cực được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY

Khẩu hiệu:  “CẤP CỨU KỊP THỜI, AN TOÀN HIỆU QUẢ”

2. Chức năng và nhiệm vụ:
– Khoa hồi sức tích cực là khoa lâm sàng điều trị người bệnh nặng, hỗ trợ chuyên môn và phối hợp điều trị cho các khoa lâm sàng, vận chuyển người bệnh đến bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị.

3. Nhân sự: Tổng số 9 nhân viên
– Trưởng khoa: Bác sĩ chuyên khoa I Đinh Minh Diệu.
– Phó khoa:Bác sĩ Nguyễn Thị Thoa.
– Điều dưỡng trưởng khoa: Trương Võ Hồng Vân.
Bao gồm:
Bác sĩ: 2 người
Điều dưỡng: 8 người

4. Quy mô: khoa Hồi sức tích cực hiện tai bao gồm 15 giường kế hoạch và 3 giường thực kê.

5. Các dịch vụ kỹ thuật đang thực hiện:
– Mở khí quản cấp cứu, thở máy,…..