Khoa Khám Bệnh

343

1. Giới Thiệu :Khoa khám bệnh được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY.

Khẩu hiệu: “TIẾP ĐÓN NIỀM NỞ, HƯỚNG DẪN TẬN TÌNH”

2. Chức năng và nhiệm vụ:
– Tiếp nhận và tư vấn Khám chữa bệnh ngoại trú.
– khám sức khỏe xin việc.
– Tổ chức cấp cứu bệnh nhân tại phòng khám bệnh.

3. Nhân Sự: Tổng số 19 nhân viên
– Trưởng khoa: Bác sĩ Phạm Thị Thu Oanh.
– Phó khoa: Bác sĩ Bùi Thị Phượng Thắm.
– Điều dưỡng trưởng: Trần kim Trúc.
Bao gồm:
– Bác sĩ: 6 (1 BsCKI Nội, 2BsCKI Răng Hàm Mặt, 1BsCKI Mắt, 1Bs Đa khoa).
– Điều dưỡng: 13 (8 Y sĩ, 3 ĐDTH, 1 CĐĐD, 1CĐCTXH).


4. Các Dịch vụ kỹ thuật đang thực hiện:
– Nội soi tai mũi họng,đo thị lực mắt, Nhổ răng và các phẫu thuật về răng….