Khoa Ngoại Sản

296

1. Giới thiệu: Khoa ngoại được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY.

Khẩu hiệu:  “NHIỆT TÌNH, NIỀM NỞ, CHU ĐÁO”

2. Chức năng nhiệm vụ:
– Khám và điều trị các bệnh ngoại khoa, chấn thương.
– Tiến hành các thủ thuật và tiểu phẫu phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân.
– Triển khai mổ theo kế hoạch đối với bệnh nhân có chỉ định tại khoa, phẫu thuật các.

3. Nhân sự: Tổng số 12 nhân viên
– Trưởng khoa: BSCKI. Đinh Quốc Thuyết.
– Điều dưỡng trưởng: Lê Minh Đức.
Bao gồm:
– Bác sĩ: 2 (1 BsCKI, 1 BsĐK).
– Điều dưỡng: 10 (2 ĐDTH, 1 YsTH, 7 HSTH).

4. Các Dịch vụ kỹ thuật:
– Nắn bó bột vết thương, thay băng cắt chỉ vết mổ, phẫu thuật cắt bao quy đầu,…