Khoa Nội Nhi Nhiễm

142

1. Giới thiệu: Khoa nội được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY.

Khẩu hiệu: “TẤT CẢ VÌ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH”

2. Chức năng nhiệm vụ:
– Tiếp nhận và điều trị các bệnh nội khoa: tim mạch, tiêu hóa, một số bệnh truyền nhiễm
– Nhận bệnh, phối hợp điều trị với các khoa lâm sàng.

3. Nhân sự: Tổng số 19 nhân viên
– Trưởng khoa: Bác sĩ CKI Trần Văn Thủy
– Điều dưỡng trưởng: Lê Thị Tú Như.
Bao gồm:
– Bác sĩ: 4(BSĐK).
– Điều dưỡng: 15(3 ĐDCĐ, 3 YSĐK, 9 ĐDTH).

4. Các dịch vụ kỹ thuật: