Khoa Y Học Cổ Truyền

280

1. Giới Thiệu: Khoa hồi sức tích cực được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-BVQDY.

Khẩu hiệu: “PHỤC HỒI SỨC KHỎE, VUI VẺ TINH THẦN”
2. Chức năng và nhiệm vụ:
– khám và điều trị bệnh nhân bằng phương pháp y học cổ truyền (kê đơn, bốc thuốc, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, …. )
– Phối hợp các khoa lâm sàng khác: kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền và nghiên cứu, cải tiến các dạng thuốc y học cổ truyền
3. Nhân sự: Tổng số 8 nhân viên
– Trưởng khoa: Bác sĩ Trần Thoại Cường
Bao gồm:
+ Bác sĩ: 3
+ Y Sĩ:5

4. Quy mô: Khoa Y học cổ truyền bao gồm
5. Các dịch vụ kỹ thuật: Điện châm từ trường, chạy sóng ngắn, kéo nắn cột sống thắt lưng,…