Giới Thiệu

450

Giới Thiệu Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Của Bệnh Viện Quân Dân Y Tỉnh Sóc Trăng
I. Đặc Điểm Tình Hình
Bệnh viện Quân dân y tỉnh Sóc Trăng được xây dựng theo đề án thành lập bệnh viện của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Sở y tế Sóc Trăng; được UBND Tỉnh Sóc trăng phê duyệt và xây dựng trong 04 năm:2007 đến 2010 tại địa chỉ số 377 Nguyễn Văn Linh, phường 2 Thành phố Sóc Trăng.
– Tổng diện tích mặt bằng: 20.580 m2.
– Tổng diện tích xây dựng: 5.538 m2.
– Tổng kinh phí dự án: 64 Tỷ
+ Phần xây dựng: 42,4 Tỷ;
+ Trang thiết bị: 20 Tỷ;
+ Chi phí khác: 1,6 Tỷ.
Bệnh viện được thành lập theo Quyết định số 508 ngày 04/11/2010 của CTUBND Tỉnh Sóc Trăng. Bệnh viện bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 01/2011, Bệnh viện chịu sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp của Thủ Trưởng Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh và Sở Y tế.
Nhân lực của Bệnh viện là sự sáp nhập Ban Quân y và Bệnh viện đa khoa Thành phố Sóc Trăng.
Bệnh viện được UBND Tỉnh phê duyệt xếp hạng là bệnh viện hạng 3 với chỉ tiêu 100 giường, biên chế 110 cán bộ.
II. Cơ cấu tổ chức và nhân lực.
Cơ cấu tổ chức Bệnh viện bao gồm:
* Ban giám đốc:
– Giám đốc: Huỳnh Hữu Trí.
– Phó giám đốc: Lâm Văn Sen, Nguyễn Thị Bích Phượng.
* 03 phòng chức năng:
– Phòng Kế Hoạch Nghiệp Vụ.
– Phòng Tổ Chức Hành Chánh – Quản Trị.
– Phòng Tài Chính – Kế Toán.
* 7 khoa chuyên môn:
– Khoa Khám Bệnh
– Khoa Hồi Sức Tích Cực – Chống Độc
– Khoa Nội Nhi Nhiễm
– Khoa Ngoại Sản
– Khoa Y Học Dân Tộc
– Khoa Cận Lâm Sàng
– Khoa Dược – Vật Tư – Trang Thiết Bị
III. Hoạt Động Chuyên môn:
Bệnh viện Quân Dân Y tỉnh Sóc Trăng được UBND Tỉnh Sóc Trăng xếp hạng là Bệnh viện hạng III theo quyết định số 324/QĐTC-CTUBND ngày 28/08/2013.
– chỉ tiêu: 100 giường, thực kê 130 giường.
– Bệnh viện hoạt động chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ và phân tuyến kỹ thuật của bệnh viện hạng 3, khám và điều trị cho lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra Bệnh viện đang thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Quân y và bệnh xá thuộc Bộ CHQS tỉnh.
– Bệnh viện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Sở y tế và phòng Quân y quân khu 9 về công tác chuyên môn.
– Bệnh viện đã được sở y tế cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quyết định số 0421/ST-GPHĐ ngày 27/12/2013. Bệnh viện có tổng số 93 CBVC được sở y tế cấp chứng chỉ hành nghề y và dược.
IV. Hoạt Động Tài Chính:
– Thực hiện công tác thu chi theo quy định của Bộ tài chính và UBND Tỉnh Sóc Trăng
– Ngân sách Sở y tế cấp năm 2017: 2,5 Tỷ đồng (25 triệu đồng/ giường bệnh/ năm)
– Năm 2018: Bệnh viện tự chủ hoàn toàn;
– Lương CBVC dân y trả từ nguồn ngân sách do Sở y tế cấp;
– Lương của Bộ đội trả từ ngân sách của Bộ Quốc Phòng.