Tập huấn hướng dẫn giám sát phát hiện phản ứng có hại của thuốc (ADR)

241

Ngày 12/03/2019, Bệnh viện Quân Dân Y Sóc Trăng tiến hành tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn giám sát phát hiện phản ứng có hại của thuốc (ADR) với sự tham gia của 24 cán bộ, công nhân viên đang công tác tại các khoa/phòng của đơn vị. Đến với buổi tập huấn, các cán bộ, công nhân viên sẽ được cập nhật các kiến thức về phản ứng có hại của thuốc, quy trình hướng dẫn và giám sát sử dụng các thuốc có nguy cơ cao xuất hiện ADR , hướng dẫn báo cáo ADR, danh mục thuốc có nguy cơ cao gây ADR hiện có tại đơn vị. Buổi tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cho nhân viên y tế trong thực hiện công tác chuyên môn, đảm bảo an toàn cho người bệnh.
Trong buổi tập huấn các nhân viên được phổ biến các kiến thức có liên quan như:
+ Những điểm cần lưu ý trong quá trình sử dụng thuốc để giảm thiểu khả năng xuất hiện ADR;
+ Một số đối tượng người bệnh có nguy cơ cao xảy ra ADR;
+ Một số biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng bất thường có thể liên quan đến phản ứng có hại của thuốc;
+ quy trình hướng dẫn và giám sát sử dụng các thuốc có nguy cơ cao xuất hiện ADR;
+ Danh mục thuốc có nguy cơ cao gây ADR tại đơn vị;
+ Hướng dẫn báo cáo ADR.

Sau buổi tập huấn, các cán bộ, công nhân viên đã nhận thấy được tầm quan trọng và ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc để đảm bảo an toàn cho người bệnh, các quy định về sử dụng thuốc an toàn và báo cáo ADR khi có phản ứng có hại xảy ra.